خودکفائی برنج در ۴ سال آینده/ ارائه طرح مدیریت هوشمند سازی کشاورزی به دولت توسط بسیج
در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین نشست خبری با حضوردکتر محمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور و دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(تات) برگزار شد.